Tag Archives: tacir meselesi

Tacir məsələsinin Neo4j ilə həlli

Məqalə tacir məsələsini həll üsuluna yeni baxış gətirilməsi mahiyyəti daşımır. Sadəcə Graph Database olan Neo4j-nin özəlliklərini göstərmək mahiyyətini daşıyır.

Tacir məsələsinə  zəiflədilmiş şərtlərlə qoyuluşuna baxaq. Verilmiş şəhərlər və onlar arasındakı məsafəyə görə hər hansı bir şəhərdən başlayıb hər bir şəhərdə yalnız bir dəfə olmaqla başlanğıc şəhərə qayıdan ən kiçik uzunluqlu marşrutun tapılması məsələsi tacir məsələsi adlanır.

 43093_300

Continue reading

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS